ogrodzenia - konstrukcje stalowe - wiaty - szklarnie

  • pl
  • en
Facebook Twitter Facebook
Powołanie Centrum Elektromobilności
08.06.2016

Powołanie Centrum Elektromobilności

Podczas prezentacji „W drodze do elektromobilności”, przygotowanej przez Ministerstwo Energii, 7 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska, Enea S.A., ENERGA S.A., PGE S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności w Polsce oraz rozwoju przemysłu związanego z tym obszarem.

Współpraca sygnatariuszy ma umożliwić skoncentrowanie potencjału badawczego w obszarze elektromobilności wokół wspólnego przedsięwzięcia i stać się zalążkiem budowania ekosystemu na rzecz rozwoju sektora.

Wiceminister energii Michał Kurtyka podkreśla, że inicjatywy tego typu stanowić będą istotny element rozwoju tego obszaru w Polsce. – Współpraca firm zaangażowanych w rozwój branży energii ze środowiskiem naukowym i akademickim, przyczyni się do stworzenia fundamentów pod stabilny wzrost elektromobilności – dodaje.  

Prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ zaznacza, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych, jako jeden z najlepszych instytutów naukowych w Polsce, włącza się w działania mające na celu poprawę życia obywateli - Projekt wsparcia elektromobilności doskonale wpisuje się w te działania – ocenia. Podkreśla, również że dotychczasowa dobra współpraca z największymi krajowymi firmami, takimi jak PGE, PSE czy KGHM przyczyniała się do opracowania rozwiązań wpływających na poprawę konkurencyjności tych przedsiębiorstw. - Wierzę, że nasze wspólne działania w ramach Centrum Elektromobilności przyczynią się do opracowania innowacyjnych rozwiązań – zaznacza.

Z kolei prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej zwraca uwagę na współdziałanie nauki i przemysłu - Dokument, który dziś podpisaliśmy potwierdza kluczowe znaczenie integracji potencjału intelektualnego jednej z czołowych uczelni technicznych w Polsce z potrzebami sektora przemysłu elektroenergetycznego w celu dostarczania innowacyjnych rozwiązań polskiej gospodarce - dodaje.

W opinii prezesa Energi Dariusz Kaśków zaangażowanie spółki w powołanie Centrum Elektromobilności to element aktywnego współuczestnictwa firmy w procesie kreowania innowacyjnych rozwiązań dla polskiej gospodarki. - Chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniem, które pozyskaliśmy w ubiegłych latach prowadząc własne projekty badawcze – mówi. - Bazując na swoich dotychczasowych doświadczeniach, Grupa Energa postrzega dynamicznie rozwijający się na świecie rynek elektromobilności, jako nowy kierunek badań rozwojowych, mający w perspektywie najbliższych 15 – 20 lat zapewnić nam istotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz rozwój nowych usług biznesowych, związanych z budową i eksploatacją niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej – ocenia.

Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia podkreśla, że podpisane porozumienie pozwala na połączenie wiedzy i doświadczenia w zakresie szeroko pojętego obszaru elektromobliności w Polsce, które posiadają partnerzy naukowi przedsięwzięcia, z potencjałem i potrzebami rozwoju partnerów przemysłowych.  - Jest to również kierunek, w którym polskie firmy, w tym TAURON, prowadzą już od jakiegoś czasu badania nakierowane na dynamiczny rozwój nowego segmentu rynku, który w przyszłości mógłby być dla nich istotnym biznesem – dodaje.

Zdaniem Mirosława Kowalika, prezesa Enei połączenie sił sektora elektroenergetycznego oraz środowiska naukowego to szansa na wykreowanie nowych, innowacyjnych usług i produktów spełniających rosnące oczekiwania klientów, z założeniem budowania trwałego bezpieczeństwa energetycznego. - Klienci będą odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu swoich możliwości i potrzeb energetycznych, a to przedsięwzięcie jest wyjściem naprzeciw ich oczekiwaniomzauważa.

- PGE, lider branży energetycznej w Polsce, kładzie nacisk na stały rozwój poprzez poszukiwanie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach swojej działalności – zauważa Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Zaznacza, że wielopłaszczyznowa współpraca z innymi firmami sektora oraz najlepszymi polskimi ośrodkami badawczymi, pozwala nam efektywnie wpływać na rozwój rynku energetyki, tym samym poprawiać komfort życia w polskich domach oraz zapewniać bezpieczeństwo energetyczne polskim przedsiębiorstwom.

Zaangażowane podmioty deklarują, że do lipca 2016 roku określą formę prawną, budżet oraz harmonogram powołania przedsięwzięcia służącego realizacji zadeklarowanych celów.

***

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy MARIA wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku.

Enea, Energa, Tauron oraz PGE są wiodącymi podmiotami sektora elektroenergetycznego w Polsce prowadzącymi w ramach swoich grup energetycznych działalność w zakresie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, a także badań naukowych i prac rozwojowych.

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną dysponującą bardzo wysokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wysoko specjalizowanymi kadrami, bazą badawczą

Nasz serwis internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij